Oromia Media Network Launch Day

Advertisement
  1. Addisuu Qadiidaa

    Nagaan kabajaa onneerraa madde isin haa qaqqabu. Warra oromia Media network. Kutannoo isin odeeffannoo dhugaa nu biraan ga’uuf qabdan yomiyyuu hindagatamu. Jabaadhaa nu jajjabeessaa. Jirbiin wal gargaartee arba hiitii.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: