Oromia Media Network Launch Day

  1. Addisuu Qadiidaa

    Nagaan kabajaa onneerraa madde isin haa qaqqabu. Warra oromia Media network. Kutannoo isin odeeffannoo dhugaa nu biraan ga’uuf qabdan yomiyyuu hindagatamu. Jabaadhaa nu jajjabeessaa. Jirbiin wal gargaartee arba hiitii.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s