Advocacy for Oromian iyyannaa nagaa fi araara Oromiyaa dhiheesse

(A4O, 2 January 2019) Advocacy for Oromian mootummaan Itoophiyaa akka ABO waliin marii nagaa fi araaraa gaggeessu gaafate.

Jaarmichi ibsa har’a baaseen akka ibsetti, haalli amma Oromiyaa keessatti mul’atu abdii nagaa fi bilisummaa kan dukkaneessaa jiruu dha.

Rakkoo waldhabdee kana mariidhaan akka furamu kan gaafate Advocacy for Oromian, marii kana “qopheessuufi keessatti hirmaatee milkeessuuf yeroo kamiyyuu caalaa fedhii fi qophaa’ina guddaa qabna,”jedheera.

Itti dabaluunis, qabxiilee furmaataa kana maaliif akka akeekees hubachiiseera. “mariin nagaa fi araaraa kamiyyuu qaawwaalee jiran mara duuchee uummata Oromoofi Itoophiyaa hunda gara jaalalaa, tokkummaafi misoomaatti akka ceesisu amanna.

Guutummaan ibsa kanaas kunoo ti: Iyyannaa Nagaa fi Araara Oromiyaa

Advertisement

About advocacy4oromia

The aim of Advocacy for Oromia-A4O is to advocate for the people’s causes to bring about beneficial outcomes in which the people able to resolve to their issues and concerns to control over their lives. Advocacy for Oromia may provide information and advice in order to assist people to take action to resolve their own concerns. It is engaged in promoting and advancing causes of disadvantaged people to ensure that their voice is heard and responded to. The organisation also committed to assist the integration of people with refugee background in the Australian society through the provision of culturally-sensitive services.

Posted on January 2, 2019, in News. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Aboo jabdhaa hojiin kessaan gaariidhaa!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: